Haberi e-mail ile gönder
Adınız :
Kime :
BASİT USUL MÜKELLEFLERİNE DUYURU

BASİT USUL MÜKELLEFLERİNE DUYURU

" "

Basit Usul Mükellefler; 2021 yılı kazançları için Basit Usul Yıllık Gelir Vergi beyannamesini vermeyeceklerdir.  Ancak Beyanname vermemelerine rağmen Belgelerini (Fatura, Perakende Satış Fişi vb.) VUK hükümlerine göre alacak ve düzenleyeceklerdir. Kayıtları Defter Beyan sisteminden Esnaf Odaları ya da Mali müşavirler aracılığıyla tutulmaya devam edecektir. 
-    Basit usule tabi olmanın şartlarını aşan mükellefler Basit usul Yıllık Gelir vergisi beyannamesini vereceklerdir.
-    Basit usule tabi ticari kazancı haricinde geliri olanlar (kira geliri, Menkul sermaye iradı geliri) Beyannamelerini verecekler fakat Basit usul kazançlarını beyannameye dahil etmeyec